Planering 2013 (2013-03-07)

Vi har nu börjat planera för vårens och sommarens aktiviteter och mer information kommer löpande på hemsidan och på anslagstavlor. Föreningens årsmöte kommer att hållas i "Hallen" Söndag 21/4 15:00 och vi hoppas på bra uppslutning.