Om Rörö IF

Rörö IF bildades 1970 och är idag en förening med många olika verksamheter. Förutom fotbollsplan och idrottshall så har idrottsföreningen bouleplaner, tennisplan, beachvolleybollplan och en uthyrninslokal nere i hamnen på Rörö. 2009 byggde föreningen öns nya skola som hänger ihop med idrottshallen och som hyrs ut till Öckerö kommun på ett långtidskontrakt. Tillsammans med medlemmarna, öns företagare och andra sponsorer har föreningen växt till en allaktivitetsförening.